Programma inhoud

De opzet van het FITherstel programma is om jouw fitheid te herstellen in slechts 10 weken, en daarmee eerdere ontstane gezondheidsschade door inactiviteit teniet te doen. 

Om het programma goed uit te voeren en uiteindelijk ook mooie eindresultaten te verkrijgen worden aan zowel de deelnemers als aan de ontvangende fitnessorganisaties voorwaarden gesteld. Het programma wordt uitgevoerd volgens geprotocolleerde stappen en zal op ieder moment volledig voldoen aan de regels zoals die ten tijde van het plaatsvinden van het onderzoek gelden vanuit de rijksoverheid en RIVM.

Als extra, om je te helpen je gezonde leefstijl optimaal te starten, ontvang van je van ons halverwege het 10 weken programma gratis de online cursus “bewegen als medicijn” (t.w.v. € 19,95)

NB. Per gemeente kunnen in eerste instantie slechts 100 deelnemers inschrijven. Dus reserveer alvast jouw plek en voer het eerste intake gesprek op de locatie bij jou in de buurt

Wat kun je verwachten?

1. Aanmelding

Binnen enkele dagen na aanmelding via de aanmeldpagina op deze website wordt je uitgenodigd door de lokale fitnessorganisatie die in jouw gemeente het FITHERSTEL programma uitvoert.

2. Intake

In overleg met deze organisatie maak je een afspraak voor een eerste intake gesprek. Je krijgt daar onder andere een gezondheids-vragenlijst om te bepalen in hoeverre je sportief belastbaar bent en wat jouw sportgewoontes en -achtergrond zijn en worden eventuele blessures besproken.

3. Deelname besluit

Aan het einde van deze eerste intake besluit je of je definitief deel wilt nemen aan het programma. De lokale fitnessorganisatie zal je vragen daarvoor een formulier in te vullen en te ondertekenen. Vervolgens wordt een vervolgafspraak ingepland.

4. Meting

Tijdens deze eerste afspraak worden je uithoudingsvermogen, spierkracht en lichaamssamenstelling gemeten. Ook worden bloeddruk en afhankelijk van de locatie soms nog extra zaken opgenomen. Alle data worden opgeslagen om te gaan vergelijken met de eindtest over 10 weken. Alle informatie is terug te vinden in jouw eigen FITHERSTEL dashboard.

5. Bewegingsprogramma

Hierna begint het echte werk, er zal in samenspraak met jou een bewegingsprogramma op maat worden samengesteld. Vervolgens ga je tenminste tweemaal per week het afgesproken programma uitvoeren. Over het algemeen zal dat een individueel programma zijn, op sommige locaties zijn daarnaast ook groepsprogramma’s mogelijk.

6. Begeleiding

Je wordt uiteraard professioneel en voldoende begeleidt tijdens het uitvoeren van de training, zodat het altijd veilig en effectief is. Er is sprake van een stap voor stap opbouw van jouw programma, afhankelijk van je vorderingen.

7. Tussenevaluatie

Na de eerste vijf weken vindt er een tussentijdse evaluatie plaats om vast te stellen hoe het gaat met jouw vooruitgang en of het bewegingsprogramma nog steeds goed bij je past. Indien nodig worden er aanpassingen gedaan. Ook wordt op dat moment jouw gratis online cursus “bewegen is medicijn” geactiveerd.

8. Eindtest

Na 10 weken, aan het einde van het gezondheidsonderzoek, worden alle testen weer herhaald en worden de uitkomsten geanalyseerd en met elkaar vergeleken. Dit wordt samen met jou besproken en op basis hiervan zal ook een vervolg advies gegeven worden.

9. Gegevens

De testgegevens worden (maximaal 12 maanden) opgeslagen in onze database en dienen als bewijslast om aan gemeentes en zorgverzekeraars te kunnen tonen dat dit programma in staat is om je fitheid te herstellen in 10 weken. Er worden nooit NAW gegevens met derden gedeeld.

Programma kosten

Door samenwerking met meerdere partijen hebben we de kosten beperkt weten te houden op eenmalig € 149,- voor het gehele programma van 10 weken, inclusief de extra online cursus “bewegen is medicijn”.  De basisprijs is € 189,- maar er geldt een speciale zorgverzekeraars korting.  Bij aanmelding wordt de extra zorgverzekeraars korting meteen verrekend.

Niet gestart - geld terug garantie

Indien je tijdens het eerste intake gesprek bij de locatie in jouw gemeente alsnog besluit om niet deel te gaan nemen, en heb je dus geen handtekening gezet op het deelnameformulier, dan restitueren wij binnen 14 dagen het gehele bedrag. De aanvraag hiervoor kun je doen via de onderstaande knop of eventueel via email: info@fitherstel.nl