Overeenkomst deelnemende sportschool

Hieronder volgt een voorbeeld van de overeenkomst die wordt aangegaan door als sportschool deel te nemen aan het Fitherstel programma. 

Ervan uitgaande dat FITHERSTEL en  …………………………. (sportschool)  hierna te noemen: de sportschool, door samenwerking deelnemers te vinden voor een 10 weken fitherstel programma dat wordt uitgevoerd door de sportschool, maken zij hierbij de volgende afspraken: