Afmelden

Bij nader inzien / na mijn kennismakingsgesprek bij de locatie heb ik besloten toch niet te gaan deelnemen aan het gezondheidsonderzoek. Op de locatie heb ik de deelnameverklaring om die reden niet ondertekend. Graag ontvang ik binnen 14 dagen het gehele bedrag weer retour op mijn rekening. 

Uw gegevens voor de terugbetaling